Prezes Wojciech Winnik

Prezes Wojciech Winnik zajmuje się negocjacjami z firmami współpracującymi z klubem, długofalowym planowaniem, marketingiem i reklamą, pomysłami na rozwój klubu i coraz lepszą jego pozycję w siatkarskim świecie, a także dba o to aby nazwa „Ślepsk Suwałki” kojarzyła się z solidnością finansową i organizacyjną oraz dobrą, przyjazną atmosferą, wysokimi ambicjami i profesjonalizmem.

Vice Prezes Dorota Rogińska

Vice Prezes Dorota Rogińska zajmuje się negocjacjami z menadżerami i zawodnikami, współpracą z urzędami, pilnuje spraw klubu od strony finansowej i księgowej. A także koordynuje sprawy budżetu i terminowości wpływów i wydatków. Trzyma piecze nad całą stroną dokumentacyjną klubu.

Pozostały podział klubu:

Marta Buraczewska
– członek zarządu (sekretarz)

Michał Paweł Wiszniewski
– członek zarządu

Agnieszka Łukawska
– członek zarządu

Mateusz Kuśmierz
– kierownik drużyny