Informacje dla przedstawicieli mediów dot. spotkań rozgrywanych na obiekcie MKS Ślepsk Malow Suwałki

1. Wnioski akredytacyjne na spotkania MKS Ślepsk Malow Suwałki, rozgrywane w roli gospodarza w Hali Widowiskowo-Sportowej „Suwałki Arena”, należy składać:

– dla akredytacji na cały sezon – najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek PlusLigi
– dla akredytacji jednorazowych – najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego spotkanie

2. Jedna redakcja może ubiegać się maksymalnie o 3 akredytacje (niezależnie od rodzaju, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie).
3. MKS Ślepsk Malow Suwałki Sp. z.o.o. pozostawia sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
4. Wnioski można składać wyłącznie przez system accredito, w biurze prasowym klubu (kliknij na logotyp po lewej stronie).
5. Dziennikarz podczas imprezy musi posiadać przy sobie ważną akredytację i zapoznać się wcześniej z regulaminem obiektu i imprezy masowej.
6. Dziennikarze / Fotografowie zobowiązani są do zajęcia wyznaczonych miejsc. Pozwoli to na utrzymanie porządku w strefie mediów.
7. W strefie mediów mogą znajdować się WYŁĄCZNIE osoby posiadające ważne akredytacje prasowe i pracujące przy wydarzeniu (meczu).
8. W strefie mediów nie mogą znajdować się osoby bez zatwierdzonej akredytacji w systemie accredito.com.
9. W strefie mediów nie mogą znajdować się osoby poniżej 18 roku życia.

HERB KLUBU DLA MEDIÓW