Regulamin pracy mediów na meczach Ślepska Malow Suwałki w sezonie 2021/2022

Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., działając zgodnie z rekomendacjami przesłanymi przez Polską Ligę Siatkówki, uprzejmie prosi o przestrzeganie regulaminu medialnego, obowiązującego w trakcie meczów Ślepska Malow Suwałki rozgrywanych w roli gospodarza. Miejscem wydarzeń będzie Hala Sportowo-Widowiskowa „Suwałki Arena”, mieszcząca się przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i dziękujemy za Państwa zrozumienie:

1. Wniosek akredytacyjny można złożyć wyłącznie poprzez serwis accredito.com. Zapytania przesyłane na adres mailowy: media@slepsksuwalki.pl lub poprzez media społecznościowe klubu nie będą rozpatrywane. Rejestracja w systemie accredito odbywa się poprzez kliknięcie w link: https://accredito.com/register.

2. Przedstawiciele mediów będą mogli wejść na teren obiektu wyłącznie wejściem dla nich przeznaczonym (wejście od ulicy Grunwaldzkiej). Wejście przedstawicieli mediów na teren obiektu poprzez hol główny Hali Sportowo-Widowiskowej „Suwałki Arena” nie będzie możliwe.

3. Strefa mediów w sezonie 2021/2022 będzie zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie sektora D Hali Sportowo-Widowiskowej „Suwałki Arena”.

4. W strefie mediów mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające ważną akredytację prasową. Dane w procesie akredytacyjnym muszą byc zgodne z tymi, które widnieją w dowodzie toższamości. Przedstawiciele mediów, którzy otrzymali akredytację, proszeni są o posiadanie dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie zgodności danych z właściwą listą akredytowanych mediów. Akredytacja prasowa musi być dobrze widoczna dla pracowników obsługi obiektu i może zostać poddana weryfikacji.

5. Każda z akredytowanych redakcji / freelancerów zobowiązana jest do potwierdzenia obecności członków redakcji w poszczególnych wydarzeniach sezonu 2021/2022 PlusLigi, ale nie później niż 24 godzin przed rozpoczęciem meczu na adres: media@slepsksuwalki.pl lub telefonicznie +48 450 110 310 . Wszystko z uwagi na potrzebę organizacji wymaganej przestrzeni w strefie mediów. W przypadku nieobecności przedstawiciela redakcji lub freelancer’a na czterech kolejnych meczach akredytacja stała ulega wygaśnięciu.

6. Przedstawiciele mediów proszeni są o pojawienie się w strefie mediów nie później niż 30 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. Wejście na teren obiektu w trakcie wydarzenia nie będzie możliwe.

7. W trakcie pobytu w hali każdy z przedstawicieli mediów powinien posiadać założoną maseczkę ochronną. Maseczka musi być założona prawidłowo, tj. zakrywając cały nos i usta. Brak pracy w maseczce może skutkować odebraniem akredytacji prasowej i opuszczeniem obiektu przez danego przedstawiciela mediów.

8. Media zobowiązane są do zajęcia wyłącznie wyznaczonych miejsc i nie mają w trakcie meczu żadnego kontaktu z drużynami biorącymi udział w wydarzeniu. Wyjątek stanowią fotoreporterzy (z akredytacją foto), którzy mają możliwość zbliżenia się do boiska po bokach, jednak nie bliżej niż 2 metry od band ledowych. Fotoreporterzy w trakcie poruszania się przy boisku zobowiązani są do prawidłowego noszenia maseczek ochronnych. Wejście na plac gry nie będzie możliwe i dotyczy wszystkich przedstawicieli mediów, z wyjątkiem mediów klubowych obu rywalizujących w danym meczu drużyn.

9. Rozmowy z zawodnikami lub sztabem szkoleniowym dozwolone są tylko w strefie „mixed zone”, znajdującej się w wyznaczonym miejscu w hali. Warunkiem koniecznym w przypadku rozmów z zawodnikami lub członkami sztabu szkoleniowego jest posiadanie prawidłowo założonej maseczki ochronnej.

10. Do pojawienia się w strefie „mixed zone” zobowiązani są MVP wybranego meczu + jeden zawodnik / trener danej drużyny oraz dwaj członkowie drużyny przeciwnej. Pozostali zawodnicy lub członkowie sztabu szkoleniowego również mogą przejść przez strefę „mixed zone” i być do dyzpozycji mediów.

11. Przy stanowiskach pracy mediów będzie znajdował się płyn do dezynfekcji. Przy wejściu do strefy mediów należy zdezynfekować ręce oraz w miarę możliwości używany w jej obrębie sprzęt.

12. W czasie trwania sezonu 2021/2022 PlusLigi na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej „Suwałki Arena” obowiązuje całkowity zakaz transmisji wizualnych, z wyłączeniem telewizji Polsat. Zakaz nie dotyczy transmisji radiowych.

13. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do jego opuszczenia maksymalnie 30 minut po zakończeniu wydarzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 450 110 310 lub mailowo: media@slepsksuwalki.pl

ŚLEPSK MALOW SUWAŁKI NA ACCREDITO

HERB KLUBU DLA MEDIÓW