Regulamin I Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn "Polarna Plaża"

ORGANIZACJA

1. Organizatorami pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” są:

Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki,
Mateusz Czunkiewicz, będący zawodnikiem Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki.

2. Pierwsza edycja Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” zostanie rozegrana w dniu 17 lipca 2021 roku.
3. Początek pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” zaplanowano na godzinę 9:00.
4. Miejscem wydarzenia będą boiska do piłki siatkowej plażowej, zlokalizowane na terenie kompleksu sportowego „Suwałki Beach Arena” w Suwałkach.
5. Maksymalna ilość drużyn biorących udział w wydarzeniu to 24.

SYSTEM ZGŁOSZEŃ

6. Zgłoszenia drużyn biorących udział w wydarzeniu przyjmowane będą do dnia 13 lipca 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: turniej@slepsksuwalki.pl.
7. Każda ze zgłoszonych drużyn zobowiązana jest do zgłoszenia 2 osób, w tym kapitana zespołu.
8. Każda ze zgłoszonych drużyn zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej w dniu rozgrywania turnieju.
9. Opłatę zgłoszeniową w wysokości 40 zł/para ponosi drużyna.
10. Organizator zapewnia koszulkę sportową. W zgłoszeniu (punkt 6.) należy podać rozmiar koszulki.
11. Każdego z członków zgłoszonych drużyn obowiązuje strój sportowy.
12. Wszystkie drużyny zgłoszone do Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

SYSTEM NAGRÓD

13. Nagrodami w pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” są puchary, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe.
14. Nagrodami dla MVP, czyli najlepszego zawodnika Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża”, są statuetka i nagroda rzeczowa.

SYSTEM ROZGRYWEK

15. Pierwsza edycja Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” zostanie rozegrana w systemie „brazylijskim”, w zgodzie z zasadami fair play.
16. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia ma obowiązek sprawdzić toższamość osób znajdujących się na boisku, będących w protokole zawodów.
17. Organizator informuje, że każda z par półfinałowych zobowiązana jest do pojawienia się w strefie prasowej po zakończeniu meczu półfinałowego, celem udzielenia wywiadu w formie audio/video.
18. Organizator informuje, że zdobywca nagrody MVP, czyli najlepszego zawodnika pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża”, zobowiązany jest do pojawienia się w strefie prasowej po zakończeniu meczu finałowego, celem udzielenia wywiadu w formie audio/video.

SPRAWY SPORNE

19. Organizator informuje, że wszelkie sytuacje sporne, tj. wnioski i protesty, należy zgłaszać do sędziego wyłącznie przed zakończeniem trwającego meczu. Wszelkie sytuacje sporne, zgłoszone po zakończeniu wskazanego spotkania, nie będą weryfikowane i poddawane ocenie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych korekt w regulaminie.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
22. Organizator informuje, że w przypadku odwołania Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża”, uczestnicy otrzymają stosowną informację za pośrednictwem wiadomości elektronicznej w ciągu 24 godzin.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
24. Organizator informuje, że za wszelkie sprawy formalne dotyczące zgłoszeń i innych zagadnień dotyczących zgłoszonej drużyny, odpowiedzialny jest kapitan drużyny.
25. Organizator informuje, że nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi karą walkoweru lub dyskwalifikacji. Karę orzeka Organizator w porozumieniu z sędzią.
26. W sprawach spornych, nie objętych punktem regulaminu, podmiotem decyzyjnym jest Organizator.

PRAWA AUTORSKIE

27. Organizator informuje, że w czasie trwania pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” będą wykonywane materiały prasowe.
28. Organizator informuje, że wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie materiałów foto / video / audio.
29. Organizator informuje, że materiały prasowe wykonane w czasie trwania pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” będą publikowane w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Organizatora.
30. Organizator informuje, ze materiały prasowe wykonane w czasie trwania pierwszej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” będą przesłane do mediów współpracujących z Organizatorem poprzez platformę accredito.com oraz za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: turniej@slepsksuwalki.pl