SPRAWOZDANIE - ROK 2017

Uprzejmie informujemy, w poniższych zakładkach znajdziecie Państwo sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017.
W przypadku chęci zapoznania się ze sprawozdaniami w latach ubiegłych, zapraszamy do skorzystania z poniższego linku:
www.sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

WPROWADZENIE

BILANS ZA ROK 2017

INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE