Aktualności

Umowy na wsparcie naszych działań sportowych

Dziś podpisaliśmy umowę na wsparcie naszych działań sportowych ? ?
Dziękujemy Panu Marszałkowi, Zarządowi i Wrota Podlasia za zaufanie i liczymy na dalszą sportową współpracę